Tin Tức

Tp.HCM gỡ rối cho hàng loạt hộ chung cư bị "tắc" việc mua bán

Báo chí đã phản ánh tình trạng những người có nhà ở thuộc diện nhà nhiều hộ, nhiều tầng (gọi chung là chung cư) tại Tp.HCM bị ách lại không giao dịch được do phải chờ thêm hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… theo quy định mới.

Nguyên nhân là từ thời điểm 31/12/2014 trở về trước, các giao dịch liên quan đến nhà chung cư được áp dụng theo Công văn số 7575/2008 của liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên & Môi trường - Cục Thuế TP - Sở Xây dựng về hệ số tầng để tính thuế cho người dân. Trong khi đó, bảng giá các loại đất mới 2015 theo Quyết định 51/2014 của UBND Tp.HCM lại không quy định điều này nên phải chờ hướng dẫn.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM cho biết: “Sở vừa trình UBND TP xem xét về dự thảo hướng dẫn áp dụng bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn TP. Trong đó, có quy định về việc phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn hợp có nhà ở cũng đã được xác định”.

Ông Hồng cho biết, với các trường hợp này, việc phân bổ giá đất được thực hiện theo Thông tư 76/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014 về việc tính tiền sử dụng đất. Cụ thể, đối với nhà cao tầng, nhà chung cư có mục đích sử dụng đất hỗn hợp thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng đối tượng theo hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà của từng đối tượng

Hệ số phân bổ được tính bằng tỉ lệ giữa diện tích đất và tổng diện tích nhà. Đối với những căn nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà để tính hệ số phân bổ. Nếu diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sinh sống trong tòa nhà thì diện tích tầng hầm được chia đều cho các đối tượng sử dụng nhà. Đối với trường hợp diện tích tầng hầm được xác định thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì diện tích các tầng hầm được phân bổ để tính thu tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Riêng trường hợp bán nhà ở thuộc SHNN cho người đang thuê thì thực hiện phân bổ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc SHNN.

Theo dự thảo của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM thì Sở Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng có trách nhiệm xác định diện tích đất xây dựng nhà và tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng. Nếu không có số liệu về diện tích thì áp dụng hệ số phân bổ đều cho các tầng. Giá đất phân bổ cho các tầng không bắt buộc phải cao hơn hoặc bằng với mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ.

(Theo Pháp luật Tp.HCM Online) 14/03/2015 07:14
nhadatgovap.info